Lásočky a sny... :)

To, čo milujem a o čom snívam... :)

ANIMÁKY :)

Happy Feet

Happy Feet

Happy Feet.jpg

Tučniaci kráľovskí sa rodia s nadaním pre spev. Mumble je výnimka. Narodil sa, aby tancoval... Vlastne stepoval.. :)

 
:)